O platformi

Patforma Re:benefit zasniva se na cloud modelu (SaaS ) i omogućava HR timovima da povećaju angažovanje svojih zaposlenih i razviju timski duh unutar organizacije, čak i u uslovima rada na daljinu. Omogućavamo implementaciju efikasnog pristupa jedinstvenom paketu beneficija za zaposlene, uz punu kontrolu nad troškovima i pregledom aktivnosti svakog zaposlenog.

Saznajte o Re:benefit-u za minut